IMC Mensontwikkeling
Home > Literatuur en Inspiratie > Inspirerende boeken - Coaching

Inspirerende boeken - Coaching

Deskundig hulpverlenen - Gerard Egan

In 'Deskundig hulpverlenen' presenteert Gerard Egan een hulpverleningsmodel waarmee cliënten leren problemen effectiever aan te pakken, hun mogelijkheden beter te ontwikkelen en kansen te benutten. Hij onderscheidt drie fasen in het hulpverleningsproces:
Fase 1: vaststellen en verhelderen van probleemsituaties;
Fase 2: inventariseren van mogelijkheden en het stellen van doelen;
Fase 3: actieplan ontwikkelen om de gestelde doelen te bereiken.

Egan bespreekt de communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor effectieve hulpverlening en laat zien hoe cliënten hun doelen kunnen kiezen en vorm kunnen geven. Hij benadrukt de noodzaak van het verbinden van planning met actie. Daarbij gaat hij in op de obstakels die actie in de weg kunnen staan en laat hij zien hoe die obstakels overwonnen kunnen worden.

'Deskundig hulpverlenen' is al jaren een standaardwerk voor studenten in het hoger beroepsonderwijs en heeft al talloze (aankomend) hulpverleners de weg gewezen hoe zij cliënten kunnen leren zichzelf beter te helpen in het dagelijkse leven. In deze elfde, gewijzigde druk is veel nieuw materiaal met betrekking tot theorieën, onderzoek en hulpverlening opgenomen. Ook beschrijft Egan nieuwe therapieën en nieuwe communicatievaardigheden, waarbij hij tevens inzichten van buiten de hulpverlening heeft verwerkt.

bestellen »
Inspirerende boeken - Coaching -  Deskundig hulpverlenen - Gerard Egan

Dit ben ik! - Lieuwe Koopmans

We leven in een maatschappij waarin we denken dat levensgeluk maakbaar is. Op televisie kijken we naar programma's over total make-overs en diëten, over opvoeden en financiële problemen. We hopen dat de experts van die programma's onze problemen voor ons oplossen en dat we dan gelukkig worden. Op YouTube en Facebook laten we zien hoe bijzonder we zijn en wat voor fantastisch leven we hebben. Problemen zijn er niet en alles is mooi en fantastisch. Zo worden we de toneelspelers van ons eigen leven.

Maar wat blijft er van je over als je de mooie verhalen en de buitenkant eraf haalt? In Dit ben ik! ga je op zoek naar je ware ik. Het boek stelt vragen, geeft praktische voorbeelden en richting. Lieuwe Koopmans gebruikt hiervoor de Transactionele Analyse , een persoonlijkheidstheorie en communicatiemodel ineen. De toegankelijke modellen en denkkaders maken complexe psychologische processen inzichtelijk en geven je handvatten voor persoonlijke en professionele groei. Een uniek boek waarmee je je zelfinzicht en zelfbewustzijn vergroot.

bestellen »
Inspirerende boeken - Coaching -  Dit ben ik! - Lieuwe Koopmans

het Handboek voor Coaching - Student version - Alex Engel

Dit is een compleet standaardwerk voor coaches, studenten, managers met een coachende houding of andere professionals, die kennis willen nemen van de tools en denkrichtingen die coaches zoal gebruiken. De inhoud van het volledige werk Coach, auteur en producent Alex Engel creëerde, in samenwerking met zo'n veertig collega coaches en andere professionals een driedelig naslagwerk van meer dan 750 pagina's opvattingen, modellen, methodieken, systemen en formulieren voor professionele coaching. De brede inhoud van de drie delen geeft voldoende diepgang om inzicht te krijgen in de diverse methodieken die coaches gebruiken om blijvende resultaten met hun coachees te realiseren. De Student version Dit boek bevat goeddeels Deel I van het Handboek voor Coaching met vooral de basics van het coachen, met onderwerpen als: Competenties van een coach, Basisvoorwaarden, het COACH-model, Kernreflectie, Oplossingsgericht coachen, Teamcoaching, Kernkwadranten, Zelfanalyse en diverse hoofdstukken uit de andere delen zoals: Provocatief Coachen, Transactionele Analyse, Groepsdynamisch coachen, RET en NLP.

bestellen »
Inspirerende boeken - Coaching -  het Handboek voor Coaching - Student version - Alex Engel

Beren op de weg, spinsels in je hoofd - Theo IJzermans & Coen Dirkx

Waar mensen zijn, zijn emoties. Ook op de werkplek. Dit boek gaat over de 'Rationele Effectiviteits Training' (RET), een veel gebruikte methode om beter om te gaan met werksituaties die stress, slechte sociale contacten en ergernis veroorzaken. Spanning en stress hebben maar voor een deel te maken met invloeden van buitenaf; een groot deel van de narigheid veroorzaken we zelf. De RET-methode leert u greep te krijgen op deze niet-productieve emoties; emoties die niet alleen stress veroorzaken, maar er ook toe leiden dat u minder presteert dan u kunt.

bestellen »
Inspirerende boeken - Coaching - Beren op de weg, spinsels in je hoofd - Theo IJzermans & Coen Dirkx

De online coach - Joyce van Ombergen & Diana Vilé

Kun je mensen via een onpersoonlijke computer toch met succes gevoelsmatig begeleiden? Absoluut! Intuïtief coachen is de vorm en Skype het medium: efficiënt, snel en opvallend effectief. Pionier Joyce van Ombergen beschrijft in de Online Coach haar ervaringen, onthult praktische tips en geeft oefeningen. Dit grensverleggende en unieke handboek verschijnt op 7 december bij uitgeverij Ten Have. Een vorm van het 'nieuwe werken' die werkt!

bestellen »
Inspirerende boeken - Coaching - De online coach - Joyce van Ombergen & Diana Vilé

Geweldloze communicatie - Marshall B. Rosenberg

Deze uitgebreide en volledig herziene editie van Geweldloze Communicatie: Ontwapenend en doeltreffend verschijnt in combinatie met het nieuwe Werkboek Geweldloze Communicatie.
Volgens de Amerikaanse klinisch psycholoog Marshall B. Rosenberg (1934) is de manier waarop we communiceren - meestal onbedoeld - gewelddadiger dan we beseffen doordat de uitdrukkingen die we gebruiken vaak nodeloos beschuldigend zijn. Hij laat aan de hand van sprekende voorbeelden zien dat het ook anders kan: helder, direct...

bestellen »
Inspirerende boeken - Coaching - Geweldloze communicatie - Marshall B. Rosenberg

Geweldloze communicatie Werkboek -Marshall B. Rosenberg & Lucy Leu

Dit helder geschreven Werkboek Geweldloze Communicatie van Lucy Leu (1947) helpt je bij de bestudering van de afzonderlijke hoofdstukken uit Marshall B. Rosenbergs boek Geweldloze Communicatie: Ontwapenend en doeltreffend. Het reikt verfrissende, praktische ideeën aan om Geweldloze Communicatie toe te passen in je eigen leven: hoe om te gaan met boosheid, conflicten op te lossen, beter te communiceren en anderen met meer mededogen tegemoet te treden.

bestellen »
Inspirerende boeken - Coaching - Geweldloze communicatie Werkboek -Marshall B. Rosenberg & Lucy Leu

HOE-BOEK voor de Coach - J. Crasborn & E. Buis

Elke coach wil mensen in beweging krijgen. Hij wil ze in staat stellen met meer kracht en vertrouwen een eigen koers uit te zetten. Daarvoor kan hij een scala aan methoden en technieken gebruiken. Maar soms zou je als coach (nóg) beter willen weten hoe je een specifieke interventie inzet.
Dat staat in dit HOE-boek voor de coach in uiterst praktische hoe-bewoordingen: Hoe confronteer je? Hoe speel je in op stress? Hoe werk je aan perspectiefverbreding? Hoe luister je? Hoe werk je met polariteiten...bestellen »
Inspirerende boeken - Coaching - HOE-BOEK voor de Coach - J. Crasborn & E. Buis

Stop met aardig zijn - T. d'Ansembourg

Waarom doen we ons anders voor dan we zijn? Meestal zo aardig en vriendelijk? Waarom doen we zo ons best om aan de verwachtingen van anderen te voldoen? Vaak maakt dit ons alleen maar ongelukkig. We geven niet aan wat we voelen of willen en krijgen dus ook niet wat we nodig hebben. Zo misleiden we onszelf én onze omgeving. Thomas d'Ansembourg wil ons helpen die vicieuze cirkel - veroorzaakt door dit gedrag - te doorbreken en laat stap voor stap zien hoe we dit kunnen aanpakken. Hij gaat daarbij met humor te werk en geeft veel voorbeelden.

bestellen »
Inspirerende boeken - Coaching - Stop met aardig zijn - T. d

Overige categoriën:

Boeddhisme en Zen
Coaching
Meditatie
Aura's en chakra's
Voice Dialogue, NLP en energie-opstellingen
Persoonlijke ontwikkeling
Spiritualiteit
IMC Mensontwikkeling
Brochure aanvragen » Aanmelden nieuwsbrief »
© 2019 IMC Mensontwikkeling   Hooftlaan 4, 1401 ED Bussum   disclaimer   email   webdesign