IMC Mensontwikkeling
Home > Literatuur en Inspiratie > Inspirerende boeken

Inspirerende boeken

Hieronder staan de boeken die in het kader van de opleiding interessant kunnen zijn om te lezen. Door op de afbeelding van het boek te klikken, kunt u het boek gemakkelijk via Bol.com bestellen of meer informatie over het boek vinden.

Klik hier rechtstreeks door naar de gewenste categorie:
Boeddhisme en Zen
Coaching
Meditatie
Aura's en chakra's
Voice Dialogue, NLP en energie-opstellingen
Persoonlijke ontwikkeling
Spiritualiteit

Deskundig hulpverlenen - Gerard Egan

In 'Deskundig hulpverlenen' presenteert Gerard Egan een hulpverleningsmodel waarmee cliënten leren problemen effectiever aan te pakken, hun mogelijkheden beter te ontwikkelen en kansen te benutten. Hij onderscheidt drie fasen in het hulpverleningsproces:
Fase 1: vaststellen en verhelderen van probleemsituaties;
Fase 2: inventariseren van mogelijkheden en het stellen van doelen;
Fase 3: actieplan ontwikkelen om de gestelde doelen te bereiken.

Egan bespreekt de communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor effectieve hulpverlening en laat zien hoe cliënten hun doelen kunnen kiezen en vorm kunnen geven. Hij benadrukt de noodzaak van het verbinden van planning met actie. Daarbij gaat hij in op de obstakels die actie in de weg kunnen staan en laat hij zien hoe die obstakels overwonnen kunnen worden.

'Deskundig hulpverlenen' is al jaren een standaardwerk voor studenten in het hoger beroepsonderwijs en heeft al talloze (aankomend) hulpverleners de weg gewezen hoe zij cliënten kunnen leren zichzelf beter te helpen in het dagelijkse leven. In deze elfde, gewijzigde druk is veel nieuw materiaal met betrekking tot theorieën, onderzoek en hulpverlening opgenomen. Ook beschrijft Egan nieuwe therapieën en nieuwe communicatievaardigheden, waarbij hij tevens inzichten van buiten de hulpverlening heeft verwerkt.

bestellen »
Inspirerende boeken -  Deskundig hulpverlenen - Gerard Egan

Dit ben ik! - Lieuwe Koopmans

We leven in een maatschappij waarin we denken dat levensgeluk maakbaar is. Op televisie kijken we naar programma's over total make-overs en diëten, over opvoeden en financiële problemen. We hopen dat de experts van die programma's onze problemen voor ons oplossen en dat we dan gelukkig worden. Op YouTube en Facebook laten we zien hoe bijzonder we zijn en wat voor fantastisch leven we hebben. Problemen zijn er niet en alles is mooi en fantastisch. Zo worden we de toneelspelers van ons eigen leven.

Maar wat blijft er van je over als je de mooie verhalen en de buitenkant eraf haalt? In Dit ben ik! ga je op zoek naar je ware ik. Het boek stelt vragen, geeft praktische voorbeelden en richting. Lieuwe Koopmans gebruikt hiervoor de Transactionele Analyse , een persoonlijkheidstheorie en communicatiemodel ineen. De toegankelijke modellen en denkkaders maken complexe psychologische processen inzichtelijk en geven je handvatten voor persoonlijke en professionele groei. Een uniek boek waarmee je je zelfinzicht en zelfbewustzijn vergroot.

bestellen »
Inspirerende boeken -  Dit ben ik! - Lieuwe Koopmans

het Handboek voor Coaching - Student version - Alex Engel

Dit is een compleet standaardwerk voor coaches, studenten, managers met een coachende houding of andere professionals, die kennis willen nemen van de tools en denkrichtingen die coaches zoal gebruiken. De inhoud van het volledige werk Coach, auteur en producent Alex Engel creëerde, in samenwerking met zo'n veertig collega coaches en andere professionals een driedelig naslagwerk van meer dan 750 pagina's opvattingen, modellen, methodieken, systemen en formulieren voor professionele coaching. De brede inhoud van de drie delen geeft voldoende diepgang om inzicht te krijgen in de diverse methodieken die coaches gebruiken om blijvende resultaten met hun coachees te realiseren. De Student version Dit boek bevat goeddeels Deel I van het Handboek voor Coaching met vooral de basics van het coachen, met onderwerpen als: Competenties van een coach, Basisvoorwaarden, het COACH-model, Kernreflectie, Oplossingsgericht coachen, Teamcoaching, Kernkwadranten, Zelfanalyse en diverse hoofdstukken uit de andere delen zoals: Provocatief Coachen, Transactionele Analyse, Groepsdynamisch coachen, RET en NLP.

bestellen »
Inspirerende boeken -  het Handboek voor Coaching - Student version - Alex Engel

Adem in, Adem uit - Thich Nath Hahn

Meditaties voor een druk bestaan

* Eenvoudige gids voor een voller spiritueel leven
* Leef met aandacht zonder je leven stil te zetten
* Mooi vormgegeven cadeauboek

Of je nu opstaat, tandenpoetst, koffie haalt op je werk, boodschappen doet of autorijdt: elk moment is een goed moment voor een meditatie. Je hoeft je leven niet stil te zetten of uren te gaan zitten om te mediteren. Je kunt meditaties inpassen in je drukke bestaan wanneer je wilt, je hebt telkens slechts een paar minuten of minder nodig. Een fraai uitgevoerd geschenkboekje boordevol korte meditaties, anekdotes en advies om elk moment van de dag mindful te kunnen doorbrengen.
'Van alle boeddhistische leiders die invloed hebben in het westen, wordt Thich Nhat Hanh alleen maar voorgegaan door de Dalai Lama.' - New York Timesbestellen »
Inspirerende boeken - Adem in, Adem uit - Thich Nath Hahn

Beren op de weg, spinsels in je hoofd - Theo IJzermans & Coen Dirkx

Waar mensen zijn, zijn emoties. Ook op de werkplek. Dit boek gaat over de 'Rationele Effectiviteits Training' (RET), een veel gebruikte methode om beter om te gaan met werksituaties die stress, slechte sociale contacten en ergernis veroorzaken. Spanning en stress hebben maar voor een deel te maken met invloeden van buitenaf; een groot deel van de narigheid veroorzaken we zelf. De RET-methode leert u greep te krijgen op deze niet-productieve emoties; emoties die niet alleen stress veroorzaken, maar er ook toe leiden dat u minder presteert dan u kunt.

bestellen »
Inspirerende boeken - Beren op de weg, spinsels in je hoofd - Theo IJzermans & Coen Dirkx

Beter functioneren - Geert Haentje

Hans (ervaren manager) coacht Heleen (beginnend leidinggevende) en Adriaan (medewerker) in het voeren van functioneringsgesprekken. Ze leren hoe ze mensen op de juiste wijze over hun prestaties informeren, en hoe ze mensen begeleiden in hun ontwikkeling. Ze krijgen tips en inzichten om ervoor te zorgen dat een functioneringsgesprek zinvol en effectief is. Op een prettig leesbare manier komen alle principes aan bod die chef én medewerker moeten kennen om met behulp van functioneringsgesprekken succesvol resultaatgericht te werken.

bestellen »
Inspirerende boeken - Beter functioneren - Geert Haentje

Bezieling en kwaliteit in organisaties - Daniel Ofman

In dit boek beschrijft Daniel Ofman hoe met behulp van kernkwadranten een analyse en beschrijving gemaakt kan worden van personen en organisaties en hoe op basis hiervan het scheppend vermogen vergroot kan worden. Dat vraagt om een respectvolle benadering, gericht op gezonde groei, met aandacht voor relaties en verbindingen op alle niveaus. Het herkennen en ontwikkelen van kernkwaliteiten is daarbij een hulpmiddel, dat inmiddels bewezen heeft echt te werken.

bestellen »
Inspirerende boeken - Bezieling en kwaliteit in organisaties - Daniel Ofman

Coaching met NLP - P. Kerr

In de afgelopen jaren is de belangstelling voor coaching als instrument voor persoonlijke ontwikkeling enorm gegroeid. Coaching op de werkplek is een relatie tussen een coach en een 'cliënt', die draait om verandering. Het soort verandering kan verschillen - een nieuwe vaardigheid aanleren, iemand motiveren, nieuwe wegen vinden om oude problemen op te lossen, persoonlijke effectiviteit vergroten of een selecte relatie met een leidinggevende helpen oplossen.

bestellen »
Inspirerende boeken - Coaching met NLP - P. Kerr

De alchemist - Paulo Coelho

De Andalusische schaapherder Santiago koestert van jongs af aan maar één wens: reizen, alle hoeken van de wereld onderzoeken en dan eindelijk te weten komen hoe die in elkaar zit.Zijn dromen over een verborgen schat zetten hem aan tot een queeste. Na vele omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist. Deze beschikt niet alleen over grote spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het hart waarin de laatste waarheden over onszelf verscholen liggen. Als nomaden dolen wij schijnbaar verloreren rond.

bestellen »
Inspirerende boeken - De alchemist - Paulo Coelho

De energetica van voice dialogue - Robert Stamboliev

In dit boek worden de energetische aspecten van de methode van Voice Dialogue nader verkend en uitgelegd. Zij blijken van uitzonderlijk belang voor het transformatieproces, als onderdeel van de nieuwe Transformatie Psychologie. Uitgaande van het door Stone en Stone ontwikkelde bewustzijnsmodel, legt Robert Stamboliev verbanden met esoterische geneeswijzen en T'ai Chi Ch'uan. Daaruit ontstaat meer inzicht over de energetische principes, die zo belangrijk zijn in het begeleiden van Voice Dialogue als methode voor transformatie.

bestellen »
Inspirerende boeken - De energetica van voice dialogue - Robert Stamboliev

De grote stilte - M. Pot

Veel mensen ervaren stress in hun leven. Ze worden geleefd door de omstandigheden en drijven weg van zichzelf. Stilte opzoeken biedt uitkomst.
In onze cultuur wordt stilte vaak nog beschouwd als saai. In haar boek maakt Miek Pot duidelijk dat het tegendeel waar is. Stilte en rust hebben een genezende werking. Als je de stilte opzoekt en naar binnen keert (contemplatie), kun je weer bij jezelf komen en je prettiger voelen. Bovendien is stilte een bron van creativiteit en inspiratie.bestellen »
Inspirerende boeken - De grote stilte - M. Pot

De innerlijke criticus ontmaskerd - Hal Stone & S. Stone

Iedereen herkent deze kritische, innerlijke stem, de bron van schaamte, zorgen, depressie en gebrek aan eigenwaarde. Leer deze stem herkennen en hanteren, en maak van deze vijand een bondgenoot. De Stones zijn de bedenkers van de populaire 'Voice Dialogue' methode.

bestellen »
Inspirerende boeken - De innerlijke criticus ontmaskerd - Hal Stone & S. Stone

De monnik die zijn ferrari verkocht

Dit is het verhaal van Julian Mantle, een geslaagd advocaat, die door zijn enerverende maar onevenwichtige leven een bijna noodlottige hartaanval krijgt. Geconfronteerd met zijn fysieke broosheid maakt Julian een spirituele crisis door die hem noopt op zoek te gaan naar de antwoorden op de grote vragen van het leven. Hij besluit radicaal te breken met zijn luxe maar oppervlakkige bestaan en waagt zich op een buitengewone odyssee naar een eeuwenoude cultuur in de Himalaya. Daar vindt hij een krachtig systeem dat de mens in staat stelt om de potentie van geest, lichaam en ziel ten volle te ontplooien en intenser, gelukkiger en harmonieuzer te leven.
Zo werd De monnik die zijn Ferrari verkocht tot een inspirerende fabel, waarin de tijdloze spirituele wijsheid van het Oosten wordt vermengd met de messcherpe zakelijkheid van het Westen. Een boek dat de lezer stap voor stap de weg wijst naar een leven met meer moed, evenwicht, vreugde en innerlijke rijkdom.

bestellen »
Inspirerende boeken - De monnik die zijn ferrari verkocht

De online coach - Joyce van Ombergen & Diana Vilé

Kun je mensen via een onpersoonlijke computer toch met succes gevoelsmatig begeleiden? Absoluut! Intuïtief coachen is de vorm en Skype het medium: efficiënt, snel en opvallend effectief. Pionier Joyce van Ombergen beschrijft in de Online Coach haar ervaringen, onthult praktische tips en geeft oefeningen. Dit grensverleggende en unieke handboek verschijnt op 7 december bij uitgeverij Ten Have. Een vorm van het 'nieuwe werken' die werkt!

bestellen »
Inspirerende boeken - De online coach - Joyce van Ombergen & Diana Vilé

De pijnparadox - Rob van Boven

Zelfmanagement vereist zelfinzicht. Iedereen heeft een visie van zichzelf. Onze overtuigingen over wie we zijn, wat anderen voor ons betekenen en wat we van het leven verwachten, vormen als het ware onze handleiding voor de manier waarop we met onszelf omgaan en ons leven inrichten. Wanneer we herhaaldeijk niet daar komen waar we heen willen, hapert er wellicht iets aan deze handleiding.
Psycholoog en psychotherapeut Rob van Boven verdiept zich al vijfentwintig jaar in het hoe en waarom van het fascinerende krachtenspel in de menselijke geest.

bestellen »
Inspirerende boeken - De pijnparadox - Rob van Boven

De stilte spreekt - Eckhart Tolle

Als je het contact met de innerlijke stilte in je verliest, verlies je het contact met jezelf. Wanneer je het contact met jezelf verliest, verlies je jezelf in de wereld. Je diepste besef van jezelf, van wie je bent, hangt nauw samen met innerlijke stilte. Dat is het ik bena dat dieper gaat dan naam en vorm.' In korte, indringende teksten laat Eckhart Tolle druppels waarheid en wijsheid in onze ziel vallen. Als we stil kunnen zijn, kunnen we deze stem, de stem van de stilte horen.

bestellen »
Inspirerende boeken - De stilte spreekt - Eckhart Tolle

De Zen van het leven -Jos Stollman

Dit boek nodigt u uit om uw eigen Zen-weg te gaan en steeds nieuwe aspecten van De Zen van het leven te ontdekken. Het is een erg aantrekkelijk beginnersboek, maar reikt tegelijk daar ver voorbij. Zo vormt het een bron van inspiratie en verdieping voor wie al langer Zen beoegent, en in feite voor iedereen die zoekt naar de zin van het leven. Het laat ook verrassende verbanden zien met de christelijke traditie.

bestellen »
Inspirerende boeken - De Zen van het leven -Jos Stollman

De zeven spirituele wetten van succes - Deepak Chopra

In de zeven spirituele wetten van succes put Deepak Chopra uit zijn rijke kennisbron en formuleert hij zeven krachtige principes die door iedereen eenvoudig toegepast kunnen worden om in alle gebieden van het leven succes te boeken. Deepak Chopra is in alternatieve kringen een wereldwijd bekende Indiaas-Amerikaanse arts die moderne psychosomatische inzichten wil integreren in moderne fysica, New Age-spiritualiteit en Oosterse tradities.

bestellen »
Inspirerende boeken - De zeven spirituele wetten van succes - Deepak Chopra

Geweldloze communicatie - Marshall B. Rosenberg

Deze uitgebreide en volledig herziene editie van Geweldloze Communicatie: Ontwapenend en doeltreffend verschijnt in combinatie met het nieuwe Werkboek Geweldloze Communicatie.
Volgens de Amerikaanse klinisch psycholoog Marshall B. Rosenberg (1934) is de manier waarop we communiceren - meestal onbedoeld - gewelddadiger dan we beseffen doordat de uitdrukkingen die we gebruiken vaak nodeloos beschuldigend zijn. Hij laat aan de hand van sprekende voorbeelden zien dat het ook anders kan: helder, direct...

bestellen »
Inspirerende boeken - Geweldloze communicatie - Marshall B. Rosenberg

Geweldloze communicatie Werkboek -Marshall B. Rosenberg & Lucy Leu

Dit helder geschreven Werkboek Geweldloze Communicatie van Lucy Leu (1947) helpt je bij de bestudering van de afzonderlijke hoofdstukken uit Marshall B. Rosenbergs boek Geweldloze Communicatie: Ontwapenend en doeltreffend. Het reikt verfrissende, praktische ideeën aan om Geweldloze Communicatie toe te passen in je eigen leven: hoe om te gaan met boosheid, conflicten op te lossen, beter te communiceren en anderen met meer mededogen tegemoet te treden.

bestellen »
Inspirerende boeken - Geweldloze communicatie Werkboek -Marshall B. Rosenberg & Lucy Leu

Handboek chakrapsychologie - Anodea Judith

Waar vind je een boek dat in één band zulke diverse onderwerpen behandel als Jungiaanse psychologie. oosterse spiritualiteit, somatische therapie, metafysica en New Age, en dat toch recht
doet aan ieder afzonderlijk thema? Waarin bovendien de auteur ook nog eens alle onderdelen aaneensmeedt tot een enkele, krachtige theorie? Handboek chakrapsychologie van Anodea Judith is zo'n zeldzaam boek.
In dit even veelomvattende als baanbrekende werk wordt het oude oosterse chakrasysteem verklaard.

bestellen »
Inspirerende boeken - Handboek chakrapsychologie - Anodea Judith

Hara - K. von Durckheim

Het dragende midden van de mens
Hara is Japans voor 'buik', in de betekenis van het 'juiste zwaartepunt', de oorspronkelijke eenheid van het leven. Dit midden biedt de mens de ware eenheid van lichaam, ziel en geest. Alleen met Hara (her)vindt de mens zijn juiste gestalte in houding, adem, spanning en ontspanning. Door in Hara af te dalen zijn we verbonden met de aarde, maar tegelijk met het Zijn boven tijd en ruimte. We leven uit Hara en beleven hierin onze stilte, kracht en vervulling.bestellen »
Inspirerende boeken - Hara - K. von Durckheim

Het geheim van de mooiste werkdag

Dit boek gaat over Tom, logistiek manager bij een grote organisatie. Iedereen die met organisaties te maken heeft zal zich moeiteloos kunnen herkennen in de problemen en frustraties van Tom, en zich gesteund en geïnspireerd voelen door de inzichten die Tom gaandeweg opdoet. Zet ook stappen voor jouw mooiste werkdag!

bestellen »
Inspirerende boeken - Het geheim van de mooiste werkdag

Het geheim van de mooiste werkdag (ebook)

Dit boek gaat over Tom, logistiek manager bij een grote organisatie. Iedereen die met organisaties te maken heeft zal zich moeiteloos kunnen herkennen in de problemen en frustraties van Tom, en zich gesteund en geïnspireerd voelen door de inzichten die Tom gaandeweg opdoet. Zet ook stappen voor jouw mooiste werkdag!

bestellen »
Inspirerende boeken - Het geheim van de mooiste werkdag (ebook)

Het geluk in jezelf - Deepak Chopra

Dit boek geeft antwoorden op de altijd actuele vraag: hoe word ik gelukkig?
Het vinden van geluk is het belangrijkste levensdoel van de mens, maar dat is nog niet zo eenvoudig te realiseren. We streven materiële zaken na, zoals een groter huis, een mooiere auto of luxe-artikelen. We zijn op zoek naar een goede relatie, naar veiligheid en waardering. We willen vrij en creatief in het leven kunnen staan. Sommige mensen zoeken naar rijkdom of macht, anderen naar roem.bestellen »
Inspirerende boeken - Het geluk in jezelf - Deepak Chopra

Het grote boek van Levenskunst - Grun & A. Grun

Of we werkelijk gelukkig worden hangt van onszelf af Is leven dus een kunst en kun je die leren? Anselm Grün antwoordt volmondig ja op die vraag. Hij put zijn levenslessen uit de oude spirituele traditie waarin hij als kloosterling staat. Grün heeft ontdekt dat druk en dwang niets opleveren. Wie zichzelf en het leven overvraagt, staat zichzelf in de weg. Maar wie goed met zichzelf omgaat, is al op de goede weg. Waar komt het dan op aan? Werk aan je zwakheden, maar raak er niet door geobsedeerd.bestellen »
Inspirerende boeken - Het grote boek van Levenskunst - Grun & A. Grun

HOE-BOEK voor de Coach - J. Crasborn & E. Buis

Elke coach wil mensen in beweging krijgen. Hij wil ze in staat stellen met meer kracht en vertrouwen een eigen koers uit te zetten. Daarvoor kan hij een scala aan methoden en technieken gebruiken. Maar soms zou je als coach (nóg) beter willen weten hoe je een specifieke interventie inzet.
Dat staat in dit HOE-boek voor de coach in uiterst praktische hoe-bewoordingen: Hoe confronteer je? Hoe speel je in op stress? Hoe werk je aan perspectiefverbreding? Hoe luister je? Hoe werk je met polariteiten...bestellen »
Inspirerende boeken - HOE-BOEK voor de Coach - J. Crasborn & E. Buis

Ik (k)en mijn ikken - Karin Brugman

In Ik (k)en mijn ikken nodigen de auteurs je uit eens op een andere manier naar jezelf te kijken, en jezelf te beschouwen als een persoon die niet uit één maar uit een heleboel ikken bestaat. Je hebt verschillende kanten, delen of subpersonen die allemaal met andere ogen naar de wereld kijken. Ze houden er verschillende gewoonten op na en hebben andere gevoelens en gedachten. Het is leuk om zo naar jezelf te kijken, en het biedt een aantal voordelen. Zo wordt het helder waarom sommige mensen je meteen aantrekken en andere juist niet. En het wordt makkelijker te begrijpen waarom je soms dingen doet, zelfs als dat niet is wat je wilt doen.

Ik (k)en mijn ikken is geschreven voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen en voor degenen die kennis willen maken met Voice Dialogue.

- Voor iedereen die zichzelf écht wil leren kennen
- Hét handboek over Voice Dialogue, geschreven door de experts op dit gebied
- Met veel herkenbare voorbeelden, dialogen en cartoons

bestellen »
Inspirerende boeken - Ik (k)en mijn ikken - Karin Brugman

Ik BEN niet alleen op de wereld - Ben Steenstra & Wassili Zafiris

Wat doet u als u niet lekker in uw vel zit? Hoe leidt u een onderneming?
Wat doet u als u meer wilt dan 'alleen' geld verdienen?
Entrepreneur Ben Steenstra begon zes jaar geleden samen met coach Wassili Zafiris de zoektocht naar zichzelf en veranderde van een 'reclamelul' in een betekenisvol ondernemer. Openhartig en meeslepend beschrijft Ben het verloop van zijn transformatie; de weerstand, blunders, geboekte successen, provocerende coachsessies en confrontaties met zichzelf en zijn medewerkers.

bestellen »
Inspirerende boeken - Ik BEN niet alleen op de wereld - Ben Steenstra & Wassili Zafiris

Leven en werken in het ritme van de seizoenen- deel op basis van de I Tjing Voigt, J & H. Smeele

Het is in deze tijd voor ieder mens een kunst een eigen levensritme te vinden en niet meegezogen te worden in de buitengewone turbulentie waar we in onze samenleving in terecht zijn gekomen. Jaap Voight bestudeerde ruim tien jaar de invloed van de seizoenen op de mens en ondervond hoezeer wij niet losstaan van die cyclische beweging door het jaar heen, maar er onderdeel van zijn. Hij ontwierp op basis van de I Tjing en een oude Chinese kalender een model om te leven in het ritme van de seizoenen.

bestellen »
Inspirerende boeken - Leven en werken in het ritme van de seizoenen- deel op basis van de I Tjing Voigt, J & H. Smeele

Leven in aandacht - Thich Nhat Hanh

In dit boek bespreekt Thich Nhat Hanh het onderricht van de Boeddha over de wijze waarop men de aandacht op het lichaam, de gevoelens, de gesteldheid van de geest en de objecten van de geest gevestigd kan houden, opdat het leven ieder ogenblik volkomen, vrij en vreugdevol zou kunnen zijn.

Leven in aandacht bevat naast een nieuwe vertaling van het bekende Satipatthana-Soetra en Thay's eigentijds commentaar daarop, tevens vertalingen van twee andere in dit verband belangrijke teksten.bestellen »
Inspirerende boeken - Leven in aandacht - Thich Nhat Hanh

Licht op de aura - Barbara Ann Brennan

Ons fysieke lichaam bestaat binnen een groter `lichaam', een menselijk energieveld of aura, het voertuig waarmee we onze ervaringen cre?ren -- ook gezondheid en ziekte. De kracht om onszelf te genezen ontvangen we eveneens via de aura. In dit energielichaam -- nog maar kort geleden wetenschappelijk aangetoond, maar al eeuwenlang bekend bij genezers en mystici -- ligt de oorsprong van elke ziekte. Hier vinden onze krachtigste en diepste confrontaties plaats.

bestellen »
Inspirerende boeken - Licht op de aura - Barbara Ann Brennan

Liefde in Wonderland - R. Boswijk-Hummel

Liefde in Wonderland: een licht ironische titel voor een boek waarin serieus wordt ingegaan op de relatie tussen cliënt en (alternatieve) hulpverlener. Wonderland, omdat een cliënt zich in de wereld van (alternatieve) geneeswijzen, psychotherapie, spirituele ontwikkeling, astrologie, healing en dergelijke vaak totaal overdonderd voelt. Liefde, omdat de relatie tussen cliënt en hulpverlener vaak allerlei gradaties en kenmerken vertoont van liefde of verliefdheid, zoals bewondering en afhankelijkheid. Deze gevoelens ontstaan op grond van overdracht, maar slaan soms om in teleurstelling en vijandelijkheid, met verwarrende tot pijnlijke misverstanden tot gevolg. Zich baserend op ongeveer dertig jaar ervaring als cliënt en therapeut, beschrijft Riekje Boswijk in dit boek het aandeel van zowel de cliënt als de hulpverlener aan dergelijke verwarringen. Het boek is verhelderend voor cliënten, patiënten, leerlingen of cursisten, en onontbeerlijk voor (alternatieve) hulpverleners en hulpverleners-in-opleiding. Omdat overdracht voorkomt in iedere relatie waarin sprake is van hiërarchie en/of affectie, is deze informatie ook direct van toepassing op werk-, onderwijs-, liefdes- en ouder-kindrelaties.

bestellen »
Inspirerende boeken - Liefde in Wonderland -  R. Boswijk-Hummel

Luister alsjeblieft - Hans Stolp en Hans Wagenmakers

Leren communiceren met de ander: het bepaalt of we eenzaam zijn of niet. Het bepaalt of we de ander kunnen helpen of niet. Het bepaalt ons geluk, onze levensvreugde, onze innerlijke vrede. We mogen rustig stellen dat we een leven lang nodig hebben om te leren luisteren en dat we alle lessen van het leven nodig hebben om onszelf waarachtig uit te leren spreken. In dit boek gaat het over die levenslessen en over de inzichten die ons behulpzaam kunnen zijn bij onze groei in communicatie. Er zijn tien oude, verrassend moderne wetten die de basis zijn van ons vermogen tot communicatie. Luister alsjeblieft! gaat over de vraag hoe we die wetten kunnen toepassen en hoe we duidelijker, directer en eerlijker kunnen communiceren.bestellen »
Inspirerende boeken - Luister alsjeblieft - Hans Stolp en Hans Wagenmakers

Meditatie nu of nooit - Steve Hagen

Meditatie nu of nooit van zenpriester en boeddhistisch leraar Steve Hagen is een glasheldere uiteenzetting van boeddhistische meditatie. Hagen geeft bruikbare en begrijpelijke adviezen aan zowel beginnelingen als gevorderde beoefenaars. Aan bod komen onder meer: eenvoudige oefeningen die nodeloos gecompliceerde vormen van meditatie overbodig maken; een antwoord op de vraag waar tijdens het mediteren de meeste beoefenaars 'vastlopen' en hoe dat probleem kan worden aangepakt; een unieke visie op meditatie: niet 'gewoon' als een spirituele techniek, maar als levenswijze.

bestellen »
Inspirerende boeken - Meditatie nu of nooit - Steve Hagen

Meer dan een mens kan doen - Ton Lathouwers

De zentoespraken (teisho's) van de Nederlandse zenleraar Ton lathouwers staan als een monument in de herinnering van ieder die ze bijgewoond heeft. Wie Ton Lathouwers hoort spreken, is meteen thuis. Hij biedt aanknopingspunten met inzichten die vaak al in ons rondwoelen, die we aanvoelen en bevroeden, maar die we nog nooit zó hebben horen zeggen. Als geen ander weet Ton Lathouwers dat elk spreken echter hooguit een vinger kan zijn die wijst naar de maan. Toch schept hij met zijn zentoespraken voor velen een zeldzame, niet eerder ervaren duidelijkheid, die hij van hart tot hart aanreikt.

bestellen »
Inspirerende boeken - Meer dan een mens kan doen - Ton Lathouwers

Mindfulness - Edel Maex

MINDFULNESS, zo luidt het nieuwe basiswoord voor wie beter wil omgaan met de onvermijdelijke stress van het leven. MINDFULNESS vindt zijn oorsprong in boeddhistische meditatietechnieken. In plaats van voortdurend toe te leven naar doelen die ver in de toekomst liggen, leer je met een milde open aandacht aanwezig te zijn bij wat nu is. MINDFULNESS leert je hoe je de rust en helderheid kunt opzoeken in jezelf. Ook als het leven je deze rust niet gunt, geeft mindfulness je de vrijheid goed om te gaan met de onrust, zonder jezelf erin te verliezen.

bestellen »
Inspirerende boeken - Mindfulness - Edel Maex

Naar het hart van communicatie - Eric Schneider

Wat is het geheim van het 'spirituele succes' van mystici en grote leraren? Wat kunnen we door middel van NLP (neurolinguïstisch programmeren) van deze mystici en leraren met hun hoge spirituele en emotionele ontwikkeling leren om zo onze eigen spirituele intelligentie drastisch te verhogen?
Dit boek beschrijft NLP niet-zoals de meeste boeken-uitsluitend als een spychologische technologie, maar als een levenshouding, een manier van denken en communiceren die ons leert te leren van het succes van...

bestellen »
Inspirerende boeken - Naar het hart van communicatie - Eric Schneider

Stop met aardig zijn - T. d'Ansembourg

Waarom doen we ons anders voor dan we zijn? Meestal zo aardig en vriendelijk? Waarom doen we zo ons best om aan de verwachtingen van anderen te voldoen? Vaak maakt dit ons alleen maar ongelukkig. We geven niet aan wat we voelen of willen en krijgen dus ook niet wat we nodig hebben. Zo misleiden we onszelf én onze omgeving. Thomas d'Ansembourg wil ons helpen die vicieuze cirkel - veroorzaakt door dit gedrag - te doorbreken en laat stap voor stap zien hoe we dit kunnen aanpakken. Hij gaat daarbij met humor te werk en geeft veel voorbeelden.

bestellen »
Inspirerende boeken - Stop met aardig zijn - T. d

Thuiskomen in jezelf, voice dialogue handboek - Hal Stone & Sidra Stone

Hal & Sidra Stone zijn de bedenkers van 'Voice Dialogue', een methode die onze verstoten delen verandert van tegenstanders in bondgenoten met wie je vruchtbaar kunt samenwerken. Deze benadering gaat ervan uit dat tegenover elk van onze kanten waarmee we ons hebben geïdentificeerd, een andere kant van ons staat die we vaak verstoten hebben. Dit boek laat je met humor en veel inzicht kennismaken met je subpersoonlijkheden - je vele innerlijke ikken - en helpt je om te ontdekken waar elke ik behoefte aan heeft en wat elke ik je te bieden heeft.

bestellen »
Inspirerende boeken - Thuiskomen in jezelf, voice dialogue handboek - Hal Stone & Sidra Stone

Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen - Hal Stone & S. Stone

In dit boek laten de vernieuwende therapeuten Hal en Sandra Stone ons zien hoe we binnen onze relatie werkelijke partners kunnen worden. We gaan begrijpen hoe we een evenwicht kunnen scheppen tussen onze behoefte aan een relatie en onze behoefte aan een eigen leven.

bestellen »
Inspirerende boeken - Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen - Hal Stone & S. Stone

Word Wakker ..en trek je schoenen uit - Ben Hoogenboom

'Er gebeurt iets bijzonders in de verbinding van hart tot hart' Ben Hoogenboom beschrijft in dit boekje zijn ervaring als coach en begeleider in zijn zoektocht naar persoonlijke en spirituele verbindingen.
In deze zoektocht klinkt het verlangen van elk mens door om in het hart geraakt te willen worden. Dit vraagt om 'wakker' te worden en ten diepste de verbinding aan te durven gaan met jezelf en met de ander. Hiervoor is moed nodig. Maar vooral ook om kwetsbaar te durven zijn en een diep vertrouwen te hebben in het leven.

bestellen »
Inspirerende boeken - Word Wakker ..en trek je schoenen uit - Ben Hoogenboom

Zen Hart, Zen Geest - A. Samy

Aan de hand van de bespreking van een reeks koams weet de markante Indiase leraar AMA Samy in Zen Hart, Zen Geest de schijnbare kloof tussen de spiritualiteit van zen en het christendom te overbruggen. Zoals in zijn eerder verschenen Waarom kwam Bodhidharma naar het Westen? laat hij ook in dit boek zien stevig geworteld te zijn in beide tradities en in staat door te dringen tot de essentie van het 'zoeken naar het Oorspronkelijke Gelaat'.
Met een wijds palet van klassieke leerverhalen uit de Japanse zentraditie en bespiegelingen van christelijke en eigentijdse westerse auteurs schetst hij op indrukwekkende wijze de onontkoombaarheid van het menselijk zoeken.

bestellen »
Inspirerende boeken - Zen Hart, Zen Geest - A. Samy

Zenmeester Jezus - Jos Stollman

In dit boek geeft os Stollman een nieuwe vertaling en een nieuwe, gedurfde interpretatie van het Thomas-evangelie:

  • Er bestaat wel degelijk een samenhang tussen de uitspraken van Jezus in dit evangelie.
  • We ontmoeten een Jezus die geen goddelijke verlosser is, maar een Zenmeester ávant la lettre', die zelf de mystieke weg gegaan is.
  • Bij elke uitspraak wordt een meditatieve oefening gegeven, die de brug slaat naar een praktische beleving van spiritualiteit.


bestellen »
Inspirerende boeken - Zenmeester Jezus - Jos Stollman

Zonder grenzen - Ken Wilber

Ken Wilber wordt momenteel in Amerika beschouwd als een van de belangrijkste New Age schrijvers. Hij is de hoofdredacteur van het toonaangevende tijdschrift Re-vision en publiceerde meer dan tien boeken waaronder Overgave en strijd en De eenvoud van zijn.
In Zonder Grenzen geeft hij duidelijk de lijn aan van de persoonlijke transformatie die door de verschillende vormen van psychotherapie en meditatieve tradities wordt nagevolgd. Hij laat zien hoe al deze verschillende vormen van bewustzijnsontwikkleing.

bestellen »
Inspirerende boeken - Zonder grenzen - Ken Wilber
IMC Mensontwikkeling
Brochure aanvragen » Aanmelden nieuwsbrief »
© 2019 IMC Mensontwikkeling   Hooftlaan 4, 1401 ED Bussum   disclaimer   email   webdesign